KAWASAKI K202

KAWASAKI K202

รถบด KAWASAKI รุ่น K202
นำเข้ามาจากญี่ปุ่น

น้ำหนัก(ตัน) 20
ขนาด: ความยาว 5.15 เมตร
ขนาด: ความกว้าง 2.06 เมตร
ขนาด: ความสูง 2.63 เมตร
ขนาด: ฐานล้อ 3.70 เมตร
เครื่องยนต์ ISUZU 6BD1
จำนวนและชนิดล้อ  9 ล้อยาง

 

Description

รถบด KAWASAKI รุ่น K202
นำเข้ามาจากญี่ปุ่น