SAKAI SW70

SAKAI SW70

รถบด SAKAI รุ่น SW70
นำเข้ามาจากญี่ปุ่น

น้ำหนัก(ตัน) 8.10
ขนาด: ความยาว 4.10 เมตร
ขนาด: ความกว้าง 1.63 เมตร
ขนาด: ความสูง 2.27 เมตร
ขนาด: ฐานล้อ 2.80 เมตร
เครื่องยนต์ MZD F5L912
จำนวนและชนิดล้อ  2 ล้อเหล็ก

 

Description

SAKAI SW70
นำเข้ามาจากญี่ปุ่น