หัวเจาะใหม่ Phenix PX-100S (สำหรับรถ 10-15 ตัน)

หัวเจาะใหม่ Phenix PX-100S (สำหรับรถ 10-15 ตัน)

อุปกรณ์เสริม หัวเจาะใหม่ Phenix รุ่น (PX-100S) สำหรับรถขนาด 10-14 ตัน

Description

อุปกรณ์เสริม หัวเจาะใหม่ Phenix รุ่น PX-100S สำหรับรถขนาด 10-15 ตัน