หัวเจาะใหม่ FURUKAWA (สำหรับรถ 1-2ตัน)

หัวเจาะใหม่ FURUKAWA (สำหรับรถ 1-2ตัน)

หัวเจาะใหม่ FURUKAWA
สำหรับรถขนาด 1 – 2 ตัน
นำเข้ามาจากญี่ปุ่น

Description

อุปกรณ์เสริม หัวเจาะใหม่ FURUKAWA สำหรับรถขุด 1-2ตัน