SAKAI TW450W

SAKAI TW450W

Out of stock

รถบด SAKAI รุ่น TW450W
นำเข้ามาจากญี่ปุ่น

น้ำหนัก(ตัน) 3.55
ขนาด: ความยาว 2.98 เมตร
ขนาด: ความกว้าง 1.38 เมตร
ขนาด: ความสูง 1.77 เมตร
ขนาด: ฐานล้อ 2.20 เมตร
เครื่องยนต์ ISUZU 3LD1
จำนวนและชนิดล้อ  ล้อเหล็ก 1, ล้อยาง 4

 

Description

รถบด SAKAI รุ่น TW450W
นำเข้ามาจากญี่ปุ่น