SAKAI TW350

SAKAI TW350

Out of stock

รถบด SAKAI รุ่น TW350
นำเข้ามาจากญี่ปุ่น

น้ำหนัก(ตัน) 2.45
ขนาด: ความยาว 2.63 เมตร
ขนาด: ความกว้าง 1.29 เมตร
ขนาด: ความสูง 1.62 เมตร
ขนาด: ฐานล้อ 1.95 เมตร
เครื่องยนต์ ISUZU 3LD1
จำนวนและชนิดล้อ  ล้อเหล็ก 1, ล้อยาง 4

Description

รถบด SAKAI รุ่น TW350