SAKAI SW60

SAKAI SW60

รถบด SAKAI รุ่น SW60
นำเข้ามาจากญี่ปุ่น

น้ำหนัก(ตัน) 6.55
ขนาด: ความยาว 3.86 เมตร
ขนาด: ความกว้าง 1.57 เมตร
ขนาด: ความสูง 2.18 เมตร
ขนาด: ฐานล้อ 2.80 เมตร
เครื่องยนต์ HINO W04D
จำนวนและชนิดล้อ  ล้อเหล็ก 1, ล้อยาง 3

 

Description

SAKAI SW60
นำเข้ามาจากญี่ปุ่น