SAKAI TW350-1

SAKAI TW350-1

Out of stock

รถบด SAKAI รุ่น SV512D-H
นำเข้ามาจากญี่ปุ่น

น้ำหนัก(ตัน) 2.45
ขนาด: ความยาว 2.63 เมตร
ขนาด: ความกว้าง 1.29 เมตร
ขนาด: ความสูง 1.57 เมตร
ขนาด: ฐานล้อ 1.95 เมตร
เครื่องยนต์ ISUZU 3LD1
จำนวนและชนิดล้อ  ล้อเหล็ก 1, ล้อยาง 4

 

Description

รถบด SAKAI รุ่น TW350-1
นำเข้ามาจากญี่ปุ่น