หัวเจาะใหม่ Phenix PX-53T (สำหรับรถ 2.5-4.5 ตัน)

หัวเจาะใหม่ Phenix PX-53T (สำหรับรถ 2.5-4.5 ตัน)

หัวเจาะใหม่ PHENIX PX-53T
สำหรับรถขนาด 2.5 – 4.5 ตัน
นำเข้ามาจากเกาหลี

Description

อุปกรณ์เสริม หัวเจาะใหม่ Phenix PX-53T
สำหรับรถขนาด 2.5-4.5 ตัน